Հանձնաժողովներ
 
ԿԻՆՈԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
 
Հարություն Ազարյան (Նախագահ)
 
Արտյոմ Մելքոնյան
գլխավոր խորհրդատու 
 
ԲԱՆԱԿԻ ՀԵՏ ԿԻՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՐՑԵՐԻ
 
Շավարշ Վարդանյան (Նախագահ)
 
Սամվել Թադևոսյան
 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՓԱՌԱՏՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
 
Նարինե Քոչար (Նախագահ)
 
Դավիթ Սաֆարյան 
 
Ռուբեն Քոչար